Последни новини:

Здрава, безопасна и благодатна 2021 година!

УВАЖАЕМИ, РАБОТОДАТЕЛИ, РАБОТЕЩИ, ПАРТНЬОРИ И КОЛЕГИ!

    Изтича една необичайна календарна и работна година.25442811_1963241900581982_6991578919540444634_n

Година, в която спокойствието беше изместено от несигурност и голяма доза страх.

Страх, подхранван от неизвестност и дори предчувствие за обреченост.

Много работните места останаха празни, едни за по-кратко, други за по-дългъг период от време,трети са неработещи и към настоящият момент.

  Всички, обаче поеха своята отговорност – собственици и управители на фирмите, служители и работници, длъжностните лица по безопасност и здраве.

Заедно, направихме така,че бизнесът да бъде приспособен и адекватен на противоепидемичните мерки, регламентирани от Министерство на здравеопазването.

Ние като Служба по трудова медицина“Макао България“ и Вие като работодатели спазихме задължителните изисквания за предпазване на работещите от Covid-19.

Успешното  ни  партньoрство в тази кризисна 2020 година ни дава увереност, че  отново оправдахме доверието към нас, изградено във времето.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Пожелаваме на всички здраве, и то здраве, според  дефиницията на  Световната здравна организация – пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или недъг.

Нека през 2021 година настъпи очакваното стабилизиране и покачване на доходите.

Нека за всеки има спокойствие и удовлетвореност!

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЧНИ ДНИ!