Последни новини:

Новини

02юли

Минимизиране на риска от работа на открито и при високи температури

          Уважаеми  Работодатели, напомняме за задължението Ви за минимизиране на риска от работа на открито и при високи температури  във връзка с изискванията на Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места , Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд […]
Прочети повече
25мар.

Годишни Декларации по чл.15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Годишни Декларации по чл.15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд Срок за подаване на данни за 2020 г. : поради серията почивни дни срокът за подаване на декларациите е до 05.05.2021 г. Преразглеждането на оценката на риска във връзка с извънредната епидемичната обстановка само по себе си не задължава работодателите да подават нова декларация […]
Прочети повече
20ян.

Уведомление

Уважаеми,  Колеги!         Имаме професионалният ангажимент да Ви съобщим, че към екипа експерти на „МАКАО БЪЛГАРИЯ“ООД,   се присъедини инж. Магдалена Загорска – магистър по Електроизмервателна техника – електроинженер; Следдипломна квалификация – специализация Метрология, Метролог Експерт по Здравословни и безопасни условия на труд Водещ одитор на Системи за управление на здравето и безопасността при работа, […]
Прочети повече
23Дек.

Здрава, безопасна и благодатна 2021 година!

УВАЖАЕМИ, РАБОТОДАТЕЛИ, РАБОТЕЩИ, ПАРТНЬОРИ И КОЛЕГИ!     Изтича една необичайна календарна и работна година. Година, в която спокойствието беше изместено от несигурност и голяма доза страх. Страх, подхранван от неизвестност и дори предчувствие за обреченост. Много работните места останаха празни, едни за по-кратко, други за по-дългъг период от време,трети са неработещи и към настоящият момент.   […]
Прочети повече
10Ное.

Заповед № РД-01-61 от 22 октомври 2020 г. – коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2021 г.

Заповед № РД-01-61 от 22 октомври 2020 г. – коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2021 г. Обн. ДВ, бр. 96 от 10 ноевмри 2020 г. МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6.02.2006 г. […]
Прочети повече
09Ное.

Препоръка от Служба по трудова медицина

Уважаеми Работодатели, относно намаляване на риска на работното място от коронавирус 2 /заболяване COVID – 2019/  Служба по трудова медицина „МАКАО БЪЛГАРИЯ“ ООД – Пловдив  препоръчва отлагане на заложени в ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА задължителни и/или препоръчителни периодични медицински прегледи и изследвания на служителите. Въпреки липсата на изрична заповед от МЗ за спиране на периодичните медицински […]
Прочети повече
03Ное.

Инструкции за изолация в домашни условия

Поради зачестилите случаи на положителни случаи на Covid-19 на работните места, публикуваме Инструкциите за изолация в домашни условия, зададени в Заповед РД-01-610/22.10.2020г.  На задължителна изолация и/или лечение в домашни условия за период от 14 дни, от датата на потвърдителното лабораторно изследване подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19: а) заразоносители (асимптомни лица); б) лица с леки […]
Прочети повече
30окт.

На вниманието на Работодателите относно Covid -19

По настоящем за всички Работодатели, които не са в състояние да въведат дистанционна форма на работа  са във сила противоепидемичните мерки определени  в Заповед РД -01-609 /21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването. а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1;  б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести […]
Прочети повече
09мар.

COVID-19 – Работодателите трябва да въведат тези мерки незабавно

Подгответе работното място за COVID-19 Според указанията от 27 февруари 2020 г., на Световната  здравна организация (Източник: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?fbclid=IwAR1OQJeFjLyPV7gEbN-JM4l2kbynpjgHt27BbSM7y15s5wWrcpWfWOFV1ao) През януари 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви взрива на новото заболяване, причинено от коронавирус в провинция Хубей, Китай, за спешна ситуация за общественото здраве с международно значение. СЗО заяви, че има сериозна опасност коронавирусът от 2019 г. […]
Прочети повече
06мар.

Декларации по чл.15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд за 2019 година

Относно годишните Декларации  по чл.15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Срок за подаване на данни за 2019 г. : 1-ви януари 2020 г. – 30-ти април 2020 г. ОТПАДНА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПОДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 15, ал. 3 от ЗЗБУТ. ( от 2018 година насам) ОСТАВА  ЗАДЪЛЖЕНИЕТО да подават декларация съгласно чл. […]
Прочети повече