Последни новини:

Новини

07мар.

Изтичащ срок за предприемане на мерки, съгласно ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ в сила от 01.01.2019 г.

Уважаеми Работодатели, напомняме, че на 31.03.2023 година изтича срока за предприемане на мерки ,  съгласно ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ в сила от 01.01.2019 г. С цел гарантиране на заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда работодателите назначават работници и служители с трайни увреждания съгласно квота, както следва: работодатели с 50 до […]
Прочети повече
02Дек.

ЗАПОВЕД № РД-06-44 от 22 ноември 2022 г. на МТСП за коефицента на трудов травматизъм

Публикувана е Новата ЗАПОВЕД № РД-06-44 от 22 ноември 2022 г.на МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, относно задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“. Необходимо е работодателите, чиято дейност е упомената в таблицата да вземат необходимите мерки за застраховане на работещите, пряко заети в дейности с висок производствен риск. МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗАПОВЕД […]
Прочети повече
11юли

Удължаване на действието на Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК

В Държавен вестник брой 53 от 08.07.2022 г.  е обнародван Закон за допълнение на   Закона за мерките и действията по време на изънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. и за преодоляване на последиците. Законът влиза в сила със задна дата от 1 юли 2022 г. Измененията са свързани с […]
Прочети повече
04юли

Минимизиране на риска от работа на открито и при високи температури

Изх. № 02/ 04.07.2022 г.         Уважаеми  Работодатели, напомняме за задължението Ви за  минимизиране на риска от работа на открито и при високи температури                                                                                                        във връзка с изискванията на Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места , Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните […]
Прочети повече
07февр.

Орган за контрол от вид С „Империя техно“ с нова акредитация

Орган за контрол от вид С „Империя техно“ към „Макао България“ ООД гр.Пловдив притежава нова актуална акредитация за упражняване на дейността си, считано от 28.02.2022 година. Прилагаме на Вашето внимание сертификата за Акредитация и обхвата на дейността за която сме упълномощени от БСА до  28.01.2026 година. / Акредиатация на Орган за контрол от вид С „Империя […]
Прочети повече
13ян.

Определяне на подходящи работни места и длъжности за трудоустрояване

Определяне на подходящи работни места и длъжности за трудоустрояване във  всички дружества, образователни институции и общински админстрации с над 50 заети лица.   Последователност на действията: I. Създаване на Комисия по трудоустрояване / на основание заповед на Работодателя / Съгласно чл. 2 (1) от Наредба за трудоустрояване комисията е със следния състав: Председател: Ръководителят на предприятието Членове: Представителите […]
Прочети повече
07ян.

Нова година, нови задачи!

  За много години, уважаеми Колеги! Благодарим за доверието към нас, добрите и ползотворни партньорски отношения, които имахме и през изтеклата година. Пожелаваме 2022 година да бъде здрава, спокойна и благополучна!   Показахте адаптивност и устойчивост за работа в сложната  епидемична обстановка от Covid-19, продължавайте все така с професионализъм,позитивизъм и здрав разум към съзидание и просперитет! В зората на новата […]
Прочети повече
07Дек.

Заповед № 1016-40-1269 от 26 ноември 2021 г. за утвърждаване на образец на Декларация за трудова злополука (Обр. 0-11/2022/НОИ)

Заповед № 1016-40-1269 от 26 ноември 2021 г. за утвърждаване на образец на Декларация за трудова злополука (Обр. 0-11/2022/НОИ) Издадена от Националния осигурителен институт Обн. ДВ. бр.102 от 7 Декември 2021г. На основание чл. 3, ал. 1 от   Наредбата за установяване, разследване , регистриране и отчитане на трудовите злополуки нареждам: 1. Утвърждавам образец на Декларация за трудова […]
Прочети повече