Последни новини:

Валидна акредитация

brosura itАктуална акредитация на ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С „ИМПЕРИЯ ТЕХНО“ към „МАКАО БЪЛГАРИЯ“ ООД – гр.Пловдив.  Сертификат от Българска служба по Акредитация №: 161 ОКС /02.02.2018 г., валиден до: 02.02.2022 година.

Обхват на дейността :
Измерване и Контрол – Първоначален /периодичен на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения :
 
Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над   1000 V :
  •  Импеданс на защитния контур „фаза- защитен проводник” ;
  • Контрол на прекъсвачи за защитно изключване ;
  • Съпротивление на защитна заземителна уредба ;
  • Съпротивление на мълниезащитна  заземителна уредба ;
  • Съпротивление на изолация ;

– Микроклимат на работна и битова среда , 

– Изкуствено осветление на работна и битова среда , 

– Шум в помещения на жилищни и обществени сгради, 

– Шум в околна среда, 

– Шум в работна среда ;