Последни новини:

Препоръка от Служба по трудова медицина

Уважаеми Работодатели, относно намаляване на риска на работното място от коронавирус 2 /заболяване COVID – 2019/  Служба по трудова медицина „МАКАО БЪЛГАРИЯ“ ООД – Пловдив  препоръчва отлагане на заложени в ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА задължителни и/или препоръчителни периодични медицински прегледи и изследвания на служителите. Въпреки липсата на изрична заповед от МЗ за спиране на периодичните медицински прегледи от Работодателите, нашата препоръката е  да отложите провеждането на периодични профилактични медицински прегледи,  ако сте планирали такива, независимо от етапа на организация, в която се намирате, поради риска от възможен близък контакт и опасността от заразяване от една страна на лекарския екип, от друга страна на преминаващите преглед работещи.

Към пълният текст на препоръката : Становище СТМ Макао България