Последни новини:

Референции

„Анди БГ“ ООД
инж. Н. Хасковлиев /Управител/
Строителство и монтаж
„Анмар“ ООД
Р. Хаджиев /Управител/
Хранително-вкусова промишленост
„Билд – ГК“ ЕООД
Г. Кошеджийски /Управител/
Строителство и монтаж
„Викинг-Т“ ООД
Т. Кривчев /Управител/
Работно облекло и ЛПС
„Вип пропърти“ ООД
В. Хаджийски /Управител/
Строителство и монтаж
„Водоканалпроект“ ООД
инж. А. Александрова /Изп. директор/
Строителство и монтаж
„Еридан Н“ ЕООД гр. Пловдив
Й. Иванов /Управител/
Производство
„Жизатекс“ ООД
П. Иванов /Управител/
Шевна промишленост
„Минипулс“ ООД
Дж. Монета /Управител/
Електроника
„Перпeрикона“ ООД
Р. Хаджийски /Управител/
Хранително-вкусова промишленост
„Радина-М“ ЕООД
Р. Рудова /Управител/
Производство
„Солак-МС“ ООД
М. Солак /Управител/
Услуги и търговия
„Стройелит К“ ЕООД
Г. Ковачев /Управител/
Строителство и монтаж
„Форт“ ООД гр.Пловдив
Хр.Христакиев /Управител/
Полиграфия