Последни новини:

Уведомление

Уважаеми,  Колеги!

        Имаме професионалният ангажимент да Ви съобщим, че към екипа експерти на „МАКАО БЪЛГАРИЯ“ООД,  

се присъедини инж. Магдалена Загорска – магистър по Електроизмервателна техника – електроинженер;

Следдипломна квалификация – специализация Метрология, Метролог

Експерт по Здравословни и безопасни условия на труд

  • Водещ одитор на Системи за управление на здравето и безопасността при работа, IRCA сертификат от „Тюф Рейнланд България“ ЕООД
  • Външен технически оценител в Изпълнителна агенция Българска служба по акредитация от 2000 г. на органи за контрол в област Електробезопасност (БДС EN ISO 17020)
  • Мениджър по качество на СУ по БДС 9001, сертификат от „Тюф Норд България“ ЕООД
  • Вътрешен одитор на системи за управление (БДС EN ISO 9001, BS OHSAS 18001; БДС EN ISO 14001; БДС EN/IEC 17020; БДС EN ISO/IEC 17025) съгласно БДС EN ISO 19011:2018, стандарт 16949:2016