Последни новини:

Цени

Цената за трудово-медицинско обслужване от СТМ „МАКАО БЪЛГАРИЯ“ се определя на база индивидуалните работни характеристики за всеки клиент:

  • броя на работещите във фирмата
  • броя и местонахождението на обектите на фирмата
  • предмета на икономическата дейност
  • обема на извършваните услуги и сроковете за изпълнение и пр.

Цената е обект на договаряне.

Пълноценното обслужване от служба по трудова медицина е постоянен и последователен процес.

СТМ “МАКАО БЪЛГАРИЯ“ предлага сключване на едногодишни договори, които работодателя е свободен да поднови, при удовлетвореност от обслужването.

При запитване от Ваша страна, ние ще Ви изпратим конкретна оферта.

 

Формуляр за запитване:

[]
1 Step 1
Име на фирмата
Aдрес по седалище на управлениe
Дейност по КИД 2008 - основна и спомагателна
Наименование на обекта/предприятието
Адрес на обекта/предприятието
Брой работещи по длъжности
Имате ли до момента обслужване от СТМ?
НеДа
Имате ли изготвена оценка на риска?
НеДа
Лице за контакти
Телефон
Допълнителна информация или изисквания
0 /
Previous
Next