Последни новини:

Орган за контрол от вид С „Империя техно“ с нова акредитация

Орган за контрол от вид С „Империя техно“ към „Макао България“ ООД гр.Пловдив притежава нова актуална акредитация за упражняване на дейността си, считано от 28.02.2022 година. Прилагаме на Вашето внимание сертификата за Акредитация и обхвата на дейността за която сме упълномощени от БСА до  28.01.2026 година.

  1. / Акредиатация на Орган за контрол от вид С „Империя техно“ към „Макао България“ ООД –  Сертификат за акредитация 28.02.2022
  2. / Заповед на Българска служба по акредитация –  Заповед А 158 28.02.2022